HouzzMate Admin
8 เดือนที่แล้ว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรีให้กับผู้ถูกเลิกจ้าง/ผู้ว่างงาน จากผลกระทบโควิด-19 ตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน___________________________________________________ 


บทความ/เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

- เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรี มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน จากผลกระทบโควิด-19 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) (ข้อมูลเมื่อวันที่ 27/04/2563)

- ⭐{อัพเดทล่าสุด} เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรี มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบโควิด-19 โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

___________________________________________________


           01/05/2563-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรีให้กับผู้ถูกเลิกจ้าง/ผู้ว่างงาน ที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาด COVID -19 ตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้สาขาที่เปิดรับสมัครการฝึกอบรมในหลักสูตร


ฝึกอบรมหลักสูตรละ 3 วัน (18 ชั่วโมง) แต่ละสาขาเปิดรับ 20 คน เท่านั้น

1.) สาขา การแปรรูปเนื้อหมู

2.) สาขา การแปรรูปอาหาร

3.) สาขา การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์

4.) สาขา ภาษา C เพื่อการควบคุมระบบอัตโนมัติ

5.) สาขา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้า

6.) สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

7.) สาขา การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มวันเวลาในการฝึกอบรม


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จะได้นำข้อมูลการสมัครฝึกอบรมของท่าน ไปกำหนดการเปิดฝึก และแจ้งรายละเอียดให้ทราบตามที่อยู่ E-mail และ ทางเบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านแจ้งไว้กับทางสำนักงานฯการสมัครเข้าฝึกอบรมอาชีพ


สามารถสมัครได้ที่

สมัครออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มในลิงค์ (คลิกที่นี้)

และสามารถ สแกน QR Code ในรูปภาพประชาสัมพันธ์ (ด้านล่าง) เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม

สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ในวันและเวลาราชการ โทร.054-660-025 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/Phrae

Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 
ข้อมูลจาก

Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
#มาตรการช่วยเหลือแรงงาน #โควิด-19 #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ #โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน #ฝึกอาชีพฟรี
Share
192