สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกและรื้อถอนรั้วลวดหนามเดิมพร้อมจัดเก็บที่ สฟฟ.อ่าวไผ่ 1,2 จ.ชลบุรี ด้วยวิธีจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกและรื้อถอนรั้วลวดหนามเดิมพร้อมจัดเก็บที่ สฟฟ.อ่าวไผ่ 1,2 จ.ชลบุรี อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ขนาด 6.40 x 11.00 เมตร พร้อมปรับปรุงงานอาคารหลังเดิมและงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่ กฟอ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มีความระสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบริษัท ดรีมไฮ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านพักข้าราชการ (เช่า) บขส., เทศบาลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (งบกฎกระทรวงปี 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 3 (หนองหอย) (งบกฎกระทรวงปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด