สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศาลแขวงชลบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลแขวงชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระยะเวลา 11 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ , ดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้า สวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านลาดใหญ่สามัคคี ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม อนุมัติงานที่ ต.1 สส.(บค.)- 182/2562 ลว. 25 มิ.ย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปานครหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระ และงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ เลขที่ สสมส.ปว.๕๖-๐๑/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยโรงพยาบาลหนองกุงศรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยที่ชำรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด