สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลพงตึก เชื่อมกับตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๐๕๘.๐๐ เมตร  หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๓๔๘.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.ของกรมทางหลวงชนบท และรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Smart Classroom ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประจำตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ม.1,2,7 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด  โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลแม่แรง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 โครงการ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่แรงกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด