สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
Image

โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ติดนิคม) งบทำการปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงพื้นที่ Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 22.00 ม. x 45.00 ม. ถนน-ลาน คสล. รางระบายน้ำ และรั้วลวดหนาม ที่คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เลขที่ น.3กบญ.(จซ.) จ.3/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ จำนวน 5,000 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด